Nyilatkozat

“MINDEN KERÜLETNEK KELL EGY PIAC”

Ételeink termesztésének és értékesítésének módja kihat környezetünkre, egészségünkre és mindennapi életünk minőségére.

A termelői piacok és a vásárcsarnokok fontos elemei az élelmiszer-elosztó láncnak, lehetővé teszik, hogy a helyi termelők és beszállítók is részei legyenek az élelmiszerpiacnak. A városi lakosok számára ezek a helyek nyújtják az ízletes, minőségi, szezonális és helyben termelt zöldségek, gyümölcsök és húsok első számú beszerzési pontjait.

A kistermelők a méltányos élelmiszer-elosztó lánc lényeges részei. Egészséges, a földet és a környezetet is óvó fenntartható módszerekkel termelt élelmiszereket kínálnak.

A termelési oldalon a helyi mezőgazdaság és a kistermelők fenntarthatósága és fejlődése a nemzeti és uniós mezőgazdasági és kereskedelmi politikától, illetve a civil kezdeményezésektől függ. Ezek az irányelvek határozzák meg az élelmiszer-elosztó lánc globális és lokális elemeit, a kis gazdaságok gazdasági életképességét, és szabnak irányt a hipermarketek és globális viszonteladók működésének. A kiegyensúlyozott és fenntartható élelmiszer-elosztó lánc hiánya a regionális élelmiszer-termékek mennyiségének, változatosságának és minőségének esését eredményezi.

A termelői piacok és vásárcsarnokok a helyi termények első számú elhelyezkedési területeként a gazdasági tevékenységek olyan motorját képezik, amely az eladók és a termelők számára is megélhetést biztosít.

Az általános nézettel ellentétben az élelmiszer-piacok általában alacsonyabb árakon kínálják áruikat, mint a nagy szupermarket-láncok. A hipermarketek és globális kereskedők versenyellenes gyakorlata meghatározó tényező az élelmiszerek termelésében és elosztásában, csökkentve a helyi termőföld- és termelőgazdaság-irányítási modellek életképességét és változatosságát.

A települések termelői piacai és vásárcsarnokai a közösségi élet szerves részei, olyan gyülekezőhelyek, amelyek emelhetik egy adott környék életminőségét.

A helyi termelői piacok és vásárcsarnokok értékes hagyományos terek, amelyeket veszélyeztetnek az integrált helyi fejlesztés helyett inkább az ingatlanpiac érdekeit szem előtt tartó városrendezési projektek.

A hipermarketek, ha mégoly praktikusak is, negatív hatással vannak a városi környezetre és az egyes környékekre. Vásárlóik autóval érkeznek, ami növeli a légszennyezést; a hozzájuk szükséges parkolók és kiszolgáló utak több helyet foglalnak el, mint maguk az üzletek; kiszorítják a piacról a kis üzleteket, ami a helyi vásárlási lehetőségek, a közösségi adottságok és az élhetőség rovására megy.

Javaslatok

  • A helyi önkormányzatok és piaci döntéshozók támogassák kerületi élelmiszer-piacok létrehozását, mert azok a kereskedelmi és társadalmi tevékenység olyan helyszínei, amelyek a fogyasztók és a termelők számára is hasznosak.
  • Az élelmiszer-piacokat a városi élet és a helyi gazdaság számára értékes, életképes gazdasági egységekként tartsák fenn, élesszék fel és bővítsék. A már meglévő piacok infrastruktúráját és a rájuk vonatkozó szabályokat ezen céloknak megfelelően tisztázzák és tartsák fenn.
  • A közösségi piacok fejlesztése, vezetése és fenntartása társadalmi felelősség, átlátható és elszámoltatható vezetésre van szükség.
  • A piacok vezetősége ösztönözze és határozza meg az eltérő értékesítési rutinokat, termelőképességet és működési módokat is szem előtt tartó felelős politikát. A döntéshozók alakítsanak ki a helyi- és kistermelők számára az ő tevékenységükhöz alkalmazkodó leegyszerűsített eljárásokat tartalmazó irányelveket.
  • Országos szinten olyan mezőgazdasági politika kialakítására és promóciójára van szükség, amely a gyümölcsök, zöldségek és termények megőrzését, termelését és sokféleségét támogatja. A meglévő szabályozást olyan módon kell továbbfejleszteni, hogy lehetővé tegye a kistermelők számára a helyi élelmiszerfélék népszerűsítését, termelését és értékesítését.
  • A kerületi önkormányzatok és civil csoportok a tudatos fogyasztást megcélzó kampányok és egyéb eszközök segítségével népszerűsítsék és könnyítsék meg a rövid élelmiszer-elosztó láncok kiterjedését és megerősítését direktmarketing-kezdeményezések és -hálózatok útján.

POTLUCK összejövetel

2011. február 19., 15:00 Sirály

Budapest, VI. ker. Király u. 50.

Nemzetközi Szimpózium

2011. március 19., 9:30-17:00

Budapest, VI. ker. Eötvös u. 10.