A szimpóziumról

Piacot minden kerületnek: étel, fogyasztás, urbanisztika

Március 19-én, Budapesten a Kortárs Építészeti Központ és a Kincsünk a Piac – Hunyadi tér közreműködésében nemzetközi szimpóziumot szervezünk a piac jelentőségéről a mai városokban. A szimpózium a piacok urbanisztikai, építészeti, közösségi, gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi jelentőségét fogja bemutatni, láthatóvá téve azokat a logisztikai és életmód-elemeket, amelyek oly fontos összetevői mindennapjainknak.

Az elmúlt években a nemzetközi építészeti és urbanisztikai diskurzusok középpontjába került a a városi mezőgazdaság, az élelem-kereskedelmi láncok valamint a városi piacok fejlődésének kérdése, mint olyan hálózatoké, amelyek a városi és vidéki étel-infrastruktúrákat létrehozva az egészséges és fenntartható város létrejöttének feltételei. Magyarországon a városi mezőgazdaságot, az élelem-kereskedelmi láncokat, étel-infrastruktúrákat valamint a városi piacokat illető szakmai gondolatok még nem érték el a nyilvánosságot; szimpóziumunkkal ezeket a gondolatokat szeretnénk a különböző szakmai közösségek és a városlakók felé közvetíteni.

Ami a városi mezőgazdaságot és a zöldségpiacokat illeti, Budapest és a magyarországi városok hatalmas potenciállal rendelkeznek, amely potenciál azonban kihasználatlanul hever. A budapesti zöldségpiacok például a város legnagyobb értékei közé tartoznak: friss zöldséggel és gyümölccsel látják el környéküket, összekapcsolják a helyi közösségeket és megélhetést biztosítanak a társadalom sebezhető csoportjai számára. Mégis, miközben számos észak-amerikai és nyugat-európai város öntudatosan revitalizálja vásárhelyeit, Budapesten és más magyarországi városokban több piac is eltűnt vagy új funkciót kapott, másokat az eltűnés veszélye fenyeget. A Batthyány téri piac szupermarketté alakulása, a Klauzál téri piac ideiglenes megszüntetése vagy a Hunyadi téri piac tervezett föld alá költöztetése igen szemléletes tanúi ennek a folyamatnak. Amíg a magyarországi közvélemény és a várospolitika nem ismeri fel azt, hogy a piac mennyivel több egyszerű zöldség- és gyümölcsforrásnál, addig nem számíthatunk ennek a veszélynek az elmúlására.

A szimpózium demonstrálja a piacok urbanisztikai, építészeti, közösségi, gazdasági, egészségügyi és környezetvédelmi jelentőségét, láthatóvá téve azokat a logisztikai és életmód-elemeket, amelyek oly fontos összetevői mindennapjainknak. A tervezett szimpózium előadói különböző nézőpontok szerint csoportosítva tárgyalják a piacoknak a város dinamizmusában, fejlődésében betöltött szerepét, a piacokat, mint építészeti helyzeteket, urbanisztikai csomópontokat, közösségszervező erőket, kommunikációs kereteket, intergenerációs szocializációs helyzeteket, jövedelemkiegészítő és válságkezelő gazdasági közegeket, a tudáscsere helyszíneit, kisvállalkozások inkubátorait, a biodiverzitás megőrzőit, a környzetkímélő élelmiszerszállítás célpontjait, regionális étel-rendszerek csomópontjait, az ellenőrizhető élelmiszerek beszerző helyeit, az étel-tudatosság intézményeit és helyi egészség-központokat, tehát a fenntartható város kulcsfontosságú helyszíneit bemutatva.

A szimpózium mindezen értékek bemutatásán túl olyan dilemmák és kérdéses területek felvázolására is vállakozik, mint a piacépítészet, a vásárcsarnokok privatizációja, a nyitvatartások kérdése, a standok ár-politikája, időtöltési módok a piacon, intergenerációs lehetőségek, az eladó-vásárló kommunikációs rendszerek és a piac köré szerveződő társadalmi hálózatépítés módszerei.